www.casinozodiak.com

Amerikan Ruleti:
USD 1,000
numarada maksimum !
Alt? Kart Poker:
her kutuda USD 5,000
maksimum !
Orta Asya'n?n
en yüksek
bahis limitleri...

English

Kazakh

Russian

Hebrew

Chinese

Greek

 

 Kazakistan'?n en keyifli Casino alemlerine Ho? Geldiniz!

Durmaks?z?n büyüyoruz!

Zodiak Grubu son dört y?lda Kazakistan'da be? Casinoyu faaliyete geçirdi.

?lk casinomuz 2002 senesinde ülkenin ticari ba?kenti Alma Ata'da hizmet vermeye ba?lad?.

Eylül 2003 te aç?lan Aktobe'deki casinomuzu takiben Zodiak Astana Eylül 2004 te kalitemizi tercih edenleri a??rlamaya ba?lad?.

Zodiak Pavlodar markam?z?n ülkenin her taraf?nda duyulan sayg?nl???na kan?t olarak Haziran 2005 te bu ?ehrin vazgeçilmez mekanlar? aras?nda yerini ald?.

Temmuz 2006 da, Grubumuzun en yeni üyesi Zodiak Ust-Kamenogorsk, her sene daha da ileri giden Zodiak kalitesini bu kente ta??d?.

Zodiak Grubu Casinolar?n?n VIP salonlar? özel ya?am?n?z?n mahremiyetine duyulan sayg?y? üstün hizmet anlay???yla tamamlar. 

 

 

Zodiak Casinolar?
hizmet verdi?i sektördeki tüm yenikleri takib eden ve yer ald??? pazarda h?zla büyüyen, bir Kazak - Amerikan ortakl???d?r. 

Mekanlar?nda yaratt??? kaliteli ambians ile k?sa sürede tüm oyuncular?n?n birinci tercihi olmu?tur.

Minimum ve maksimum bahis limitlerinin her türlü tercihe hitab edebilmesiyle tüm rakiplerinin önüne geçmi? ve özellikle Do?u Avrupa ve Rusya'da yeni yat?r?mlara haz?rlanmaktad?r  .

VIP salonlar?m?zda, her misafirimize gösterilen özel ilgi ve verilen ki?isel hizmet, Zodiak Casinolar?nda her yeni ba?layan günde ayn? heyecanla devam eder.

ALMA ATA ZODIAK Orta Asya'da ki en yüksek bahis limitleri ve ödeme kapasitesiyle tart???lmaz lider konumundad?r.